วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เถาวัลย์เปรียง พบประโยชน์ทางยาหลายด้านทั้งบรรเทาปวดเมื่อ รักษาโรคข้อเสื่อม

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์วิจัยสรรพคุณสมุนไพร “เถาวัลย์เปรียง” พบประโยชน์ทางยาหลายด้านทั้งบรรเทาปวดเมื่อ รักษาโรคข้อเสื่อม ใช้ง่ายและสะดวก
นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คาดว่า ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมมากกว่า 6 ล้านคน พบมากในผู้ป่วยอายุ 50 ปีขึ้นไปมากถึงร้อยละ 40 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมมีอาการปวดเข่าและไม่สามารถทำงานหรือดำรงชีวิตได้อย่างปกติ การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมคือการบริหารกล้ามเนื้อต้นขาให้แข็งแรง อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยต้องได้รับยาแก้ปวดร่วมด้วย ซึ่งได้แก่ยาลดการอักเสบในกลุ่ม NSAIDS แต่มีฤทธิ์ข้างเคียงคือระคายเคืองและทำให้เกิดแผลในระบบทางเดินอาหารและยามีราคาแพง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยสมุนไพรได้ดำเนินการศึกษาวิจัยสมุนไพร “เถาวัลย์เปรียง” ใช้ในการรักษาผู้ป่วยทดแทนการนำเข้ายาจากต่างประเทศ
ผลการวิจัย “เถาวัลย์เปรียง” พบว่า สารสกัดจากลำต้นมีฤทธิ์ในการบรรเทาอาการปวด ต้านการอักเสบ สามารถใช้แทนยาแก้อักเสบที่เป็นยาแผนปัจจุบันเพื่อรักษาโรคปวดหลังส่วนล่างได้ ขณะนี้ได้ผ่านการทดสอบทางคลินิกในคนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยก่อนหน้านี้ได้ทดลองความเป็นพิษเฉียบพลันและพิษเรื้อรังของสารสกัดเถาวัลย์เปรียงในสัตว์ทดลองพบว่า มีความปลอดภัยสูง ทดสอบสรรพคุณในอาสาสมัครโดยร่วมมือกับโรงพยาบาลศิริราช ในการรักษาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมพบว่า ผู้ป่วยได้รับยาเถาวัลย์เปรียงไม่มีอาการหิวบ่อย แสบท้อง จุกเสียด แน่นท้องซึ่งกลุ่มที่ได้ยาแผนปัจจุบันจะมีอาการเหล่านี้
นพ.มานิต กล่าวว่า เมื่อเปรียบเทียบราคา สารสกัดเถาวัลย์เปรียง 400 มิลลิกรัมกับยาแก้อักเสบ NSAIDS พบว่า แคปซูลที่บรรจุสารสกัดเถาวัลย์เปรียงมีราคาไม่เกิน 10 บาท ส่วนยากลุ่ม NSAIDS ที่ระบุว่าไม่ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหารมีราคาสูงกว่าประมาณ 4-6 เท่า ขณะนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ประสานไปยังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อขึ้นทะเบียนตำรับยาและอยู่ระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้องค์การเภสัชกรรมสกัดสารสำคัญเพื่อให้มีการผลิตเป็นยาออกจำหน่ายในระดับอุตสาหกรรมให้มีการใช้อย่างกว้างขวาง ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทร. 0-2951-0000 ต่อ 99386 ในวันเวลาราชการ.-สำนักข่าวไทย
 “เถาวัลย์เปรียง” พบประโยชน์ทางยาหลายด้านทั้งบรรเทาปวดเมื่อ รักษาโรคข้อเสื่อม ใช้ง่ายและสะดวก
“เถาวัลย์เปรียง” พบประโยชน์ทางยาหลายด้านทั้งบรรเทาปวดเมื่อ รักษาโรคข้อเสื่อม ใช้ง่ายและสะดวก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น